NIVELES

CURSO ACADÉMICO 2020 - 2021


ABAKIN 3

Jueves

17:00 a 18:30

INTERMEDIATE B

            Jueves

            18:30 a 20:00


Máximo 5 alumnos con separación de 1,5 metros entre alumnos.